Bli medlem i SLEA

Tycker du som vi, att det är viktigt att vi arbetare kan kommunicera med varandra världen över?

Då ska du gå med i SLEA!

Medlemsavgift 2021

Enskild medlem: 150 kr
Familjemedlem: 30 kr
Arbetslösa, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 100 kr
Stödmedlemskap organisationer: 250 kr

Betala in på plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)

För mer info skriv till SLEA.
Bli medlem i SAT


Är du intresserad av att gå med i SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda)? SAT är arbetaresperantisternas viktigaste världsorganisation.

SATs hemsida: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

Medlemsavgift 2021:

Enskild medlem: 500 kr
Arbetslösa, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 250 kr

I medlemskapet ingår även en prenumeration på tidskrifterna Sennaciulo och Sennacieca Revuo. Dessa får du både i pappersformat och digitalt format.

Betala in på plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)

Skriv i meddelandefältet att avgiften är avsedd för SAT-medlemskap.

Kontakta oss:
SATs kontaktperson i Sverige via e-post: Inga Johansson
Eller SLEA via e-post: SLEA
Mia Vivo - ett nytt forum för esperantister

Mia Vivo är ett nytt icke-kommersiellt och helt gratis forum för esperantister på nätet. En plats för både nybörjare och erfarna esperantister att diskutera allt mellan himmel och jord. Ett ställe att dela information och lära känna nya vänner. Allt på och med hjälp av esperanto!

Besök Mia Vivo.Årsmötet 2021 via Zoom

På grund av den nuvarande situationen med Covid-19 kommer vi tyvärr inte kunna hålla ett fysiskt årsmöte i början av 2021. Styrelsen har därför bestämt att årsmötet istället kommer att hållas i form av ett videomöte med hjälp av Zoom.

Årmötet kommer hållas under första hälften av 2021 och alla berörda kommer få information om detta.

Med vänlig hälsning, styrelsen i SLEA.Senast utgivna bok av SLEA

MALVARMA BUFEDO
Formato: Libro
Aŭtoro: Jenny Wrangborg
Antaŭparolo: Göran Greider
Eldoninto: SLEA (en kunlaboru kun Eldona Societo Esperanto)
Tradukisto: Gunnar Gällmo
Eldonjaro: 2017

La bufedistino laboras en kafejo en Gotenburgo. Ĉirkau ŝi svarmas homoj kun siaj sortoj. La malvarma bufedo, ŝia laborejo, iĝas nabo por amikeco, pasioj kaj sonĝoj. Sed ankaŭ por pensoj pri egaleco, kaj la ideo ke ĉio devus esti alia.

"La malvarma bufedo" estas poemaro kaj kolektiva historio, la rakonto pri lukto de laborantaj homoj en kuirejo.

Boken kostar 50 kr (+ 24 kr fr porto).

Betalning kan göras till följande plusgiro.
Plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)

För frågor kontakta oss via e-post: slea.smolando@hotmail.com

Utgivningen sker i samarbete med Esperantoförlaget