Bli medlem i SLEA


Tycker du som vi, att det är viktigt att vi arbetare kan kommunicera med varandra världen över?

Då är din plats i SLEA!

Som medlem får du våran medlemstidning, SLEA-informilo, 4 gånger om året.
Just nu finns bara en aktiv lokalklubb, och den finns i STOCKHOLM.
De träffas en gång i veckan där du får chansen att öva din Esperanto.
Men förhoppningen är ju att det ska bli fler aktiva klubbar med tiden.
Tills vidare finns det kontaktpersoner för SLEA på dessa platser:

JÖNKÖPING
GÖTEBORG
MALMÖ
UPPSALA


Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 150 kr
Familjemedlem: 30 kr
Arbetslösa, pensionårer och ungdomar upp till 20 år: 100 kr
Stömedlemskap organisationer: 250 kr

Betala in på plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)

För mer info skriv till SLEA.