Ett gemensamt språk för arbetarklassen i alla länder, för en värld utan språkmurar och chauvinism.