Här kommer vi snart lägga upp mer informationsmaterial som kan spridas på nätet men även skrivas ut lokalt. Sprid på nätet eller skriv ut en bunt och dela ut.

Flygblad som innehåller ett erbjudande vid tecknandet av medlemskap under 2016. 4 st flygblad på varje A4 som skrivs ut.

Flygblad från 2014 som pdf. 4 st flygblad på varje A4 som skrivs ut.

Flygblad från 2011 som pdf.

Har du inte möjlighet att skriva ut så kontakta oss för att beställa en bunt med flygblad.