Är du intresserad av att gå med i SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda)? SAT är arbetaresperantisternas viktigaste världsorganisation.

SATs hemsida: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

Medlemsavgift för SAT 2021:

Enskild medlem: 500 kr
Arbetslösa, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 250 kr

I medlemskapet ingår även en prenumeration på tidskrifterna Sennaciulo och Sennacieca Revuo. Dessa får du både i pappersformat och digitalt format.

Betala in på plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar-Esperantoförbundet)

Skriv i meddelandefältet att avgiften är avsedd för SAT-medlemskap.

Inga Johansson är SAT-perantino, dvs kontaktpersonen för SAT i Sverige, vilket innebär att hon är länken mellan medlemmarna i Sverige och SAT i Frankrike.

Här kan du läsa mer om SAT.

Inga Johansson, S.A.T. Perantino en Svedio
Kontakta Inga via e-post: Inga Johansson
Eller SLEA via e-post: SLEA