SLEA infoArbetar-Esperantisten heter vår tidskrift. Den är tvåspråkig och innehåller texter på både svenska och esperanto. Den ges ut 4 gånger per år och du för den som medlem i SLEA. Medlemskapet kostar endast 100 kr per år.

Tidigare gav vi ut en tidskrift helt på esperanto som hette Informilo. Några nummer finns tillgängliga längre ned på sidan. Vissa nummer kan även beställas i pappersversion.

Gå med idag och betala in din avgift till:

Svenska Arbetaresperantoförbundet
postgiro 53 160-8

Du kan även beställ alla enstaka nummer av pappersversionen för 25 kr/st inklusive porto. Skicka ett mejl till: arbetaresperantisten(a)hotmail.com. Glöm inte att berätta vilken tidning du vill ha.

Länk till pdf-versionerna finns vid botten av varje tidning.
Arbetar-Esperantisten, nr 1-2 oktober 2017Arbetar-Esperantisten nr 1-2 oktober 2017

Ur innehållet:

– Sindikataj novaĵoj
– Novaĵoj de libroservo
– Eldono de Malvarma bufedo
– La 90-a kongreso de SAT en Seulo
– SATs 90e kongress i Seoul

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 3-4 december 2016Arbetar-Esperantisten nr 3-4 december 2016

Ur innehållet:

– Sindikataj novaĵoj
– Bortgångna kamrater
– Novaĵoj de libroservo
– Världsesperantokongressen i Nitra
– Ni trovu novan mondan ordon en Azio

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 2 juni 2016Arbetar-Esperantisten nr 2 juni 2016

Ur innehållet:

– Årsmötesrapport
– SAT-kongreso 2016
– Novaĵoj de libroservo
– Vad är Pasporta Servo?
– Intervju de Rhodi Mellek

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 1 mars 2016Arbetar-Esperantisten nr 1 mars 2016

Ur innehållet:

– Novaĵoj de libroservo
– Mitt liv med esperanto
– La korto – la sekvantaĵo
– Portu la ŝarĝo unu por la alia

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 3-4 december 2015Arbetar-Esperantisten nr 3-4 december 2015

Ur innehållet:

– Unu tago rimarkebla
– Novaĵoj de libroservo
– Kantoj kiuj ne mortos
– La predikisto kaj la sklavo
– Proletär esperantokväll i Valencia
– Birdo elektas la fuĝon – sed ni nenie!
– Landet som finns överallt och ingenstans…

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 1-2 september 2015Arbetar-Esperantisten nr 1-2 september 2015

Ur innehållet:

– La Internacio
– Praktika antirasismo estas nia elekto
– La Korto
– Årsmötet i Göteborg 2015
– Det ideologiska tankefelet i förhållandet mellan socialism och det internationella språket
– SAT:s 88e kongress

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 2 december 2014Arbetar-Esperantisten nr 2 december 2014

Ur innehållet:

– Esperantoskolan
– Paŝo al la mondo
– Sindikataj novaĵoj
– Revolucia simpleco
– Kurdio: la siriaj kurdoj proklamas egalecon inter viroj kaj virinoj
– Språk är som höns/Lingvoj same kiel kokinoj

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
Arbetar-Esperantisten, nr 1 oktober 2014Arbetar-Esperantisten nr 1 oktober 2014

Det första numret av Arbetar-Esperantisten på 60 år! Vi tog under årsmötet i Malmö, mars 2014, beslut på att återgå till att ge ut vår tidning som tvåspråkig och med namnet Arbetar-Esperantisten. Detta för att göra tidningen mer utåtriktad.

Vi tillägnar detta nummer till vår kamrat och kära vän Pelle Persson (1920-2014) som gick bort i juli.

Ur innehållet:

– Pelle Persson har lämnat oss, forpaso de Pelle Persson
– Tradukado de la libro Yarden
– Rapport från årsmötet i Malmö
– Laboristgvidata hotelo minacata de elpelo
– Pri La Alternativa Semajno en Visby 2006
– Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress
– Mellan Babels torn och Norra Bantorget: Arbetaresperantismen, Libroservo.

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
SLEA-Informilo, nr 1 mars 2014SLEA-Informilo, nr 1 mars 2014

Ur innehållet:

– La lukto por Rote Flora en Hamburgo
– Sindikataj novaĵoj, Jirina Jonasson – ripozu en paco!
– Norda Prismo
– Eŭropa kontraŭfaŝisma manifesto
– Poemoj
– Novaĵoj de libroservo
– Pri Esperanto DVD-filmo

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.
SLEA-Informilo, nr 4 mars 2013SLEA-Informilo, nr 4 mars 2013

Ur innehållet:

– Maldekstra lernejo forbruligis
– Pri Sennacieca Asocio Tutmonda
– La redakcio informas
– El la kontraŭatomenergia movado
– SAT-grupo helpas senhejmulojn
– Sindikataj novaĵoj
– Historia rerigardo
– Lingvo kiel liberigo
– Kalejdoskopo de Siv Burell
– Libroservo.

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.