Ĉu vi, kiel ni, pensas ke gravas ke ni laboristoj povu interkomuniki tra la mondo?


Do vi estas bonvena al SLEA!

Niaj membroj estas disvastigitaj tra Svedio. Se vi volas kontakti esperantistojn, ne hezitu kontakti nin kaj ni povas kontroli ĉu estas membro en via regiono.

En Stokholmo estas aktiva loka klubo, kiu regule kunvenas. Ili provas renkontiĝi ĉiusemajne. Estas bonega okazo por praktiki Esperanton.

Vi povas kontakti iujn el niaj kontaktuloj ĉi tie:

JÖNKÖPING
GÖTEBORG
MALMÖ
UPPSALA
TRELLEBORG


Membrokotizoj:

Individua membro: 150 SEK
Familiano: 30 SEK
Senlaboruloj, pensiuloj kaj junuloj ĝis 20 jaroj: 100 SEK
Subtena organizaĵa membro: 250 SEK

Pagu al plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)

Por pliaj informoj, skribu al SLEA.