Målsättning

Svenska Arbetar-Esperantoförbundets ändamål år, att i det svenska språkområdet propagera för esperanto inom arbetarrörelsen och bland personer som sympatiserar med denna rörelses ider.

Förbundet, som är partipolitiskt obundet, vill på alla sätt arbeta för att sprida Esperanto bland arbetarna och samtidigt propagera för Esperanto i olika vänsterorganisationer och få dem att delta i skapandet av en opinion, som kräver att esperanto skall jämställas med andra språk i skolan och bli godkänt som internationellt språk.

För detta ändamål vill förbundet förena alla arbetare och andra till socialismen syftande personer, som kan esperanto, studerar esperanto eller sympatiserar med världsspråksidén, och för den skull vill understödja förbundets arbete.

För att förverkliga sitt ändamål, samarbetar förbundet med liknande organisationer i andra länder och med nationalitetslösa världsförbundet Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT).