Skicka in din beställning via e-post till SLEA. Porto tillkommer.

Betalning kan göras till vårt plusgiro efter att vi bekräftat din beställning. Du kan också betala via PayPal (avgifter från PayPal betalas då av dig). Kontakta oss i sånt fall för mer information.

Plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)Arbetar-Esperantisten, nr 1-2, september 2015ARBETAR-ESPERANTISTEN, NR 1-2, SEPTEMBER 2015
Format: Tidning
Sidor: 20
Utgivare: SLEA
År utgivet: 2017
Pris: 20 SEK

Ur innehållet:

– La Internacio
– Praktika antirasismo estas nia elekto
– La Korto
– Årsmötet i Göteborg 2015
– Det ideologiska tankefelet i förhållandet mellan socialism och det internationella språket
– SAT:s 88e kongress

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.


Arbetar-Esperantisten, nr 2 december 2014ARBETAR-ESPERANTISTEN, NR 2 DECEMBER 2014
Format: Tidning
Sidor: 20
Utgivare: SLEA
År utgivet: 2014
Pris: 20 SEK

Ur innehållet:

– Esperantoskolan
– Paŝo al la mondo
– Sindikataj novaĵoj
– Revolucia simpleco
– Kurdio: la siriaj kurdoj proklamas egalecon inter viroj kaj virinoj
– Språk är som höns/Lingvoj same kiel kokinoj

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.


Arbetar-Esperantisten, nr 1 oktober 2014ARBETAR-ESPERANTISTEN, NR 2 OKTOBER 2014
Format: Tidning
Sidor: 20
Utgivare: SLEA
År utgivet: 2014
Pris: 20 SEK

Det första numret av Arbetar-Esperantisten på 60 år! Vi tog under årsmötet i Malmö, mars 2014, beslut på att återgå till att ge ut vår tidning som tvåspråkig och med namnet Arbetar-Esperantisten. Detta för att göra tidningen mer utåtriktad.

Vi tillägnar detta nummer till vår kamrat och kära vän Pelle Persson (1920-2014) som gick bort i juli.

Ur innehållet:

– Pelle Persson har lämnat oss, forpaso de Pelle Persson
– Tradukado de la libro Yarden
– Rapport från årsmötet i Malmö
– Laboristgvidata hotelo minacata de elpelo
– Pri La Alternativa Semajno en Visby 2006
– Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress
– Mellan Babels torn och Norra Bantorget: Arbetaresperantismen, Libroservo.

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.