Tycker du som vi, att det är viktigt att vi arbetare kan kommunicera med varandra världen över?

Då är din plats i SLEA!

Våra medlemmar är utspridda över hela landet. Vill du komma i kontakt med andra esperantister så tveka inta att kontakta oss så kan vi kolla upp om det finns någon medlem i din trakt.

I Stockholm finns en aktiv lokalklubb som träffas regelbundet. De försöker träffas en gång i veckan. En ypperlig möjlighet att utöva Esperanto i praktiken.

Några av våra kontaktpersoner kan du kontakta här:

JÖNKÖPING
GÖTEBORG
MALMÖ
UPPSALA
TRELLEBORG


Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 150 kr
Familjemedlem: 30 kr
Arbetslösa, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 100 kr
Stömedlemskap organisationer: 250 kr

Betala in på plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)

För mer info skriv till SLEA.Bli medlem i SAT

Är du även intresserad av att gå med i SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda)? SAT är arbetaresperantisternas viktigaste världsorganisation.

I så fall kan du göra det även genom SLEA. Skicka ett mejl till slea.smolando(a)hotmail.com för mer information.

SATs hemsida: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

Medlemsavgift SAT 2021:

Enskild medlem: 500 kr
Arbetslösa, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 250 kr

I medlemskapet ingår en prenumeration på tidskrifterna Sennaciulo och Sennacieca Revuo)

Betala in på plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)
Skriv i meddelandefältet att avgiften är avsedd för SAT-medlemskap.