En Esperanto

Diskussionsträff i Stockholm

2023-05-03

När: 18 maj 2023, 11:00-14:00.
Var: Kafé 44, Tjärhovsgatan 44 (gångavstånd från tunnelbanestationerna Slussen och Medborgarplatsen).
Organisatörer: Laborista Esperantoklubo de Stokholmo (under SLEA).
Anmärkningar: Kafét saknar hiss. Lokalen är något mörk. Endast veganska alternativ. Man betalar för egen mat och dryck (det är relativt billigt. Lunch finns). Diskussionen kommer vara på svenska, för att på så sätt intressera omgivningen om språket. Vi kan ändra till Esperanto vid behov.
Avgift: Inget.
Medlemskap i SLEA: Behövs inte.

Tema: Vad är esperantujanismo?

Vi diskuterar esperantujanismen; en ny ideologi som ger Esperanto en ny mission.

Läs manifestet på Esperanto, svenska eller engelska.

Besök hemsidan här: www.esperantujanismo.net

Om du vill delta, låt oss veta.


Diskussionsträff i Stockholm

2023-03-28

När: 20 april 2023, 11:00.
Var: Kafé 44, Tjärhovsgatan 44 (gångavstånd från tunnelbanestationerna Slussen och Medborgarplatsen).
Organisatörer: Laborista Esperantoklubo de Stokholmo (under SLEA).
Anmärkningar: Kafét saknar hiss. Lokalen är något mörk. Endast veganska alternativ. Man betalar för egen mat och dryck (det är relativt billigt. Lunch finns). Diskussionen kommer vara på svenska, för att på så sätt intressera omgivningen om språket. Vi kan ändra till Esperanto vid behov.
Avgift: Inget.
Medlemskap i SLEA: Behövs inte.

Tema: Esperanto – världsspråk, språket för en ny civilisation eller subkultur? Del 2

I den nuvarande epoken, vad fyller Esperanto för syfte? Ska det vara allas andra språk istället för engelska, som UEA propagerar? Ska det vara språket för en global subkultur, i enlighet med raŭmismen? Eller är det dags att återuppliva den gamla idén att esperanto ska vara en ny civilisations språk, en som är förenad genom idéer om fred, syskonskap och jämlikhet? Är det utopiska drömmar som hindrar esperanto från att bli accepterat, eller är det tvärtom, att det är strävan efter att distansera sig från sådana drömmar som är det riktiga hindret?

På grund av dålig organisering så fortlöpte inte det förra mötet särskilt bra, varav vi kommer fortsätta med samma tema som på förra mötet.

Om du vill delta, låt oss veta.


Liten rapport från årsmötet 2023

2023-03-28

Årsmötet skedde i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. 8 personer deltog, och bland det som beslutades var att Stockholmsklubben Laborista ska ha regelbundna diskussionsmöten på Kafé 44, vi ska trycka nya fanor för att använda på demonstrationer och vi ska ge ut en seriebok i år (vars översättning är nästan klar).

7 av de åtta deltagarna framför en staty av Hinke Bergegren.

Ny diskussionsklubb i Stockholm

2023-03-07

När: 23 mars 2023, 11:00.
Var: Kafé 44, Tjärhovsgatan 44 (gångavstånd från tunnelbanestationerna Slussen och Medborgarplatsen).
Organisatörer: Laborista Esperantoklubo de Stokholmo (under SLEA).
Anmärkningar: Kafét saknar hiss. Lokalen är något mörk. Endast veganska alternativ. Man betalar för egen mat och dryck (det är relativt billigt. Lunch finns). Diskussionen kommer vara på svenska, för att på så sätt intressera omgivningen om språket. Vi kan ändra till Esperanto vid behov.
Avgift: Inget.
Medlemskap i SLEA: Behövs inte.

Tema: Esperanto – världsspråk, språket för en ny civilisation eller subkultur?

I den nuvarande epoken, vad fyller Esperanto för syfte? Ska det vara allas andra språk istället för engelska, som UEA propagerar? Ska det vara språket för en global subkultur, i enlighet med raŭmismen? Eller är det dags att återuppliva den gamla idén att esperanto ska vara en ny civilisations språk, en som är förenad genom idéer om fred, syskonskap och jämlikhet? Är det utopiska drömmar som hindrar esperanto från att bli accepterat, eller är det tvärtom, att det är strävan efter att distansera sig från sådana drömmar som är det riktiga hindret?

Om du vill delta, låt oss veta.


Årsmöte 2023

2023-03-06

När: 25 mars 2023, 13:00
Var: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Elektronvägen 2, Flemingsberg, Stockholm
Anmälan: slea.malmo (a) gmail.com (skicka anmälan snarast så vi vet antalet deltagare)

Provizora propono je tagordo de la jarkunveno de SLEA.

 1. Malfermo de la kunveno.
 2. Decido pri la tagordo.
 3. Konstato de la nombro da ĉeestantoj kaj saluton je la memoro de forpasintaj kamaradoj.
 4. Decido pri la valideco de la kunveno.
 5. Elekto de kunvena prezidanto.
 6. Elekto de kunvena sekretario.
 7. Elekto de protokolaj kontrolantoj.
 8. Jarraporto 2022.
 9. Kasa raporto 2022.
 10. Revizia raporto 2022.
 11. Decido pri malŝarĝo de la estraro 2022.
 12. Decido pri jara agado.
 13. Decido pri la jarkotizoj.
 14. Decido pri budĝeto por 2023.
 15. Elekto de prezidanto.
 16. Elekto de kasisto.
 17. Elekto de ceteraj estraranoj.
 18. Elekto de reviziantoj kaj de anstataŭantoj.
 19. Elekto de redaktanto/j de Arbetar-Esperantisten.
 20. Elekto de responsulo/j de www.slea.se.
 21. Elekto de responsulo de Libroservo.
 22. Elekto de reprezantanto je la LEA-komitato de SAT.
 23. Elekto de elekta komitato.
 24. Decido pri la venonta jarkunveno.
 25. Aliaĵoj.
 26. Fermo de la jarkunveno


Kristian Lundberg har gått bort

2022-04-27

Bild: Izabelle Nordfjell/TT (2016)

Arbetarförfattaren blev bara 56 år gammal, och led i slutet av dålig hälsa efter att ha kämpat hela sitt liv mot alkoholmissbruk. Lundberg fick sitt genombrott 2009 med boken Yarden, där han skildrar sin uppväxt i stadsdelen Rosengård och livet som daglönare i Malmö hamn. Boken översattes till Esperanto av SLEA 2015 och finns att köpa i diverse bokhandlare, eller via vår hemsida.


Nya tider, ny hemsida, samma mål

2022-02-25

På grund av corona så har aktiviteten varit ovanligt låg. Att inte kunna träffas har varit svårt för många esperantoföreningar, och SLEA är inget undantag. Vi har gått på sparlåga och kämpat för att hålla ens det grundläggande igång. Men nu när vi går mot ljusare tider så är det hög tid att komma igång igen!

Arbetarrörelsen har varit i kris i årtionden. Det märks inte minst nu när fler och fler ur arbetarklassen stödjer högerpopulism och -extremism. Esperanto verkar också ha spelat ut sin roll och förtjänar bara att få en hedersplats i historiens sophög.

Men samma problem som gjorde att arbetaresperantismen uppstod, och resulterade i att både SLEA och SAT grundandes, är ju inte lösta. Vi lever fortfarande i en djupt orättvis värld där folk uppmuntras att rikta sin ilska mot sina jämlikar utanför de etniska gränserna. ”Det är inte vi som är de största rövarna,” säger kapitalisterna, ”utan stackaren där borta som talar ett annat språk.” Detta var sant 1922, och det är lika sant idag.

Esperanto var tänkt att upplösa den chauvinistiska tendensen som lever i oss alla, latent eller aktivt. Om vi kan prata med varandra som jämlikar så slutar vi betrakta varandra som olika oss själva. Detta har inte förändrats. Trots att engelskan anses vara det internationella språket idag så är det relativt få som behärskar det. Detta leder inte bara till att språkmurarna kvarstår, utan även att det bildas ett A- B- och S-lag: de som behärskar språket, de som inte gör det och de som får det gratis vid födseln. Språkfrågan är bara löst i teorin, inte i praktiken.

Men det finns ett till argument för esperanto, och det är att esperanto är vårat språk. Via det kan vi inte bara kommunicera med varandra, utan vi kan även skapa sociala band, som en proto-etnicitet, som kan knyta ihop oss som människor på ett sätt som engelskan inte kan. Engelskan skapades inte medvetet för att främja solidaritet, samförstånd och samarbete. Esperanto var det, och det märks i den ganska speciella kultur som under 130 år växt fram. En kultur där just solidaritet, samförstånd och samarbete står i centrum för allt man gör. Att påstå att sånt spelat ut sin roll är att ge de som heilar på gatorna rätt.

Med det sagt så önskar vi er varmt välkomna till våran nya hemsida. Vi hoppas att den ska vara början till en nytändning. Inte bara för oss som redan är medlemmar, utan även för er som är nyfikna. Det spelar ingen roll om du är socialdemokrat, socialist, anarkist, syndikalist eller tillhör någon annan vänsterfalang. Du behöver inte heller behärska esperanto. Alla ni som anser att vår mission fortfarande är relevant och värd att utveckla vidare är välkomna in i vår organisation. Vi behöver ert aktiva eller passiva stöd. Låt historiens sophög vara reserverat åt heilarna istället.

I år firar SLEA dessutom sitt 100-årsjubileum. Jag hoppas ni kommer vara med och fira det med oss.

Årsmöte

När: 23 april 2022, 13:00
Var: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Elektronvägen 2, Flemingsberg, Stockholm
Anmälan: arbetaresperantisten (a) hotmail.com (skicka senast 20/4)