Skicka in din beställning via e-post till SLEA. Porto tillkommer.

Betalning kan göras till vårt plusgiro efter att vi bekräftat din beställning. Du kan också betala via PayPal (avgifter från PayPal betalas då av dig). Kontakta oss i sånt fall för mer information.

Plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)Arbetare-EsperantismenARBETARE-ESPERANTISMEN
Format: Pamflett
Författare: E. Lanti
Utgivare: SLEA
År utgivet:
Pris: 10 SEK

En la sveda.


Imaga dialogo Marks / BakuninIMAGA DIALOGO MARKS / BAKUNIN
Format: Pamflett
Författare: Maurice Cranston
Utgivare: SAT-broŝurservo
År utgivet:
Pris: 10 SEK


Indignu!INDIGNU!
Format: Broschyr
Författare: Stéphane Hessel
Utgivare: Eldona Fako Kooperativa de SAT
År utgivet:
Pris: 30 SEK

Bonŝance, ni povas profiti la sperton de tiu elstara rezistanto, savita el la lageroj de Buchenwald kaj Dora, kunredaktanto de la Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj en 1948, nomumita Ambasadoro de Francio kaj Komandoro de la Honora Legio ! Laŭ Stephane Hessel, ”la baza motivo de la Rezistado estis indigno”.

Jes ja, la kialoj por indigni en la kompleksa hodiaŭa mondo aperas eble malpli klaraj ol en la nazia periodo. Sed ”esploru kaj vi trovos”: ekz. La ĉiam pli vastiĝantan abismon inter homoj ege riĉaj kaj ege malriĉaj, la fartostaton de la planedo, la mistraktadon al la senlegitimiluloj, al la Romaoj, la postkuradon al ”pli kaj pli da avantaĝoj”, al konkurenco, la diktaturon de la monmerkatoj, kaj eĉ la forĵongladon de la akiraĵoj de la Rezistado – pensioj, Sociala Asekuro… Por esti efika nepras, ke kiel hieraŭ, ni agu kolektive : la asocioj Attac Amnesty, la Internacia Federacio pri la Homaj Rajtoj… atestas pri tio. Do, ni povas kredi je Stéphane Hessel kaj sekvi lin, kiam li alvokas al ”paca ribelo.”

Sylvie Crossman


Manifesto de la sennaciistojMANIFESTO DE LA SENNACIISTOJ
Format: Broschyr
Författare: E. Lanti
Utgivare: SAT-broŝurservo
År utgivet:
Pris: 20 SEK

Fama socipolitika studo, tradukita en multajn lingvojn. La libro krome entenas diversajn aliajn dokumentojn pri sennaciismo.


Manifesto por nova civilizado - Sufiĉas trairi la pontonMANIFESTO POR NOVA CIVILIZADOSUFIĈAS TRAIRI LA PONTON
Format: Broschyr
Författare: Michel Eliard, Patrick Pappola
Utgivare: Eldona Fako Kooperativa de SAT
År utgivet:
Pris: 30 SEK

La libreto ”Manifesto por nova civilizado” kun subtitolo ”Sufiĉas trairi la ponton” celas plenigi kompletan mankon de alternativo rilata al etiko kaj daŭro de nia civilizado. La du kunverkintoj havas klaran pozicion pri gravaj problemoj (socio, ekologio, komunikado, financo, heredaĵo) kaj diras sian indignon pri forgeso pri la homo en ĉiuj kampoj kaj pri la laŭdira progreso, kiu fakte kaŝas la volojn regi kaj alproprigi. Neniu inda ŝanĝo estiĝos sen profunda ŝanĝo en la spiritoj, kaj tiu libreto alportas la necesajn elementojn. Kerna ĉerpofonto estas la verko de profesoro Gilbert Durand ”Scienco de la Homo kaj Tradicio”.


Por ekologia socioPOR EKOLOGIA SOCIO
Format: Broschyr
Författare: Murray Bookchin
Utgivare: SAT-broŝurservo
År utgivet:
Pris: 25 SEK

Pri ekologio kaj anarkiismo.