För en förenad värld, där alla människor på jorden kan leva och frodas som jämlikar, utan svält, krig eller fattigdom.