Samarbete, diskussion och reflektion över ideologigränserna, utan dogmatism, på lika villkor för alla människor.