Musik i mp3-format


Unu tago rimarkebla de Sven SvenssonLa Espero de KantobirdaroLa Internacio de Kantobirdaro


Musikvideor


La Internacio - Kantobirdaro
La Internacio en Esperanto. Av SLEA:s kör Kantobirdaro.

Internationalen ( La Internacio) på Esperanto.
Sångkören, (Korus) Kantobirdaro, 1933
Komp A Degeyter ar K Nordström

Bilder från Svenska Arbetaresperantoförbundets, Sveda Laborista Esperanto-Asocio [SLEA] arkiv. Från Arbetar Esperantisten, bokomslag, informationsmaterial samt märken.
Paroli kun la vivo - Daniel Haddad
Bildkollage från SAT:s 86:e kongress i Madrid, Spanien, 2013.
En La Fronto de Gandesa - Kaj Tiel Plu
Populär folksång från spanska inbördeskriget. På esperanto.
Kolekto de proletaj kantoj
Proletära kampsånger på esperanto.