SAT i Sverige


Inga Johansson är SAT-perantino, dvs kontaktpersonen för SAT i Sverige, vilket innebär att hon är länken mellan medlemmarna i Sverige och S.A.T. i Frankrike.

Ňrsavgiften till S.A.T 2016 är 535 SEK eller 285 SEK (för ungdom, familjemedlem, pensionär eller arbetslös).

Den kan betalas in på SLEA:s plusgiro: 5 31 60-8

Som medlem får du S.A.T:s tidning Sennaciulo 6ggr/Śr. Dessutom kommer ett specialnummer med längre artiklar i Sennacieca Revuo.

Här kan du läsa mer om SAT.

Inga Johansson, S.A.T. Perantino en Svedio
Skicka e-post till Inga Johansson